FAQs Complain Problems

कार्यपालिका बैठक सम्बन्धमा । श्री अध्यक्ष ज्यू, श्री उपाध्यक्ष ज्यू, श्री कार्यपालिका सदस्य ज्यूहरु (सबै), लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, रामेछाप ।

आर्थिक वर्ष: