FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सर्जमिन मुचुल्का (भुकम्पवाला) ८०/८१ 08/07/2023 - 14:18 PDF icon सर्जिमिन-मुचुल्का भुकम्पवाला.pdf
वडा ‍कार्यालयबाट हुने सेवाहरुको निवेदन तथा मुचुल्काहरुको ढाँचा ८०/८१ 08/07/2023 - 14:16 PDF icon वडा कार्यालयबाट हुने सेवाहरुको निवेदन तथा मुचुल्काहरुको ढाँचा.pdf
निवेदनका ढाँचाहरु ८०/८१ 08/07/2023 - 14:16 PDF icon निवेदनका ढाँचाहरुpdf.pdf
टोल विकास संस्था, समितिको विधान नमुना ८०/८१ 08/07/2023 - 14:07 PDF icon टोल विकास संस्था, समितिको विधान नमुना.pdf
अपाङ्गता सहायक समाग्री आवेदन फाराम ८०/८१ 08/07/2023 - 14:02 PDF icon अपाङ्गता सहायक सामग्री आवेदन फारम.pdf
सम्पत्ति विवरण फाराम ८०/८१ 08/07/2023 - 13:57 PDF icon सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिएको फारामको ढाँचा.pdf
दरवन्दी सहित तह कायम आवेदन फारम ८०/८१ 08/07/2023 - 13:57 PDF icon दरवन्दी मिलान आवेदन फारम(अन्य सेवा).pdf
तहवृद्धि (अन्य सेवा तर्फ) आवेदन फारम ८०/८१ 08/07/2023 - 13:56 PDF icon तह वृद्धि आवेदन फारम(अन्य सेवा) आवेदन फारम).pdf, PDF icon तह वृद्धि आवेदन फारम(स्वास्थ्य सेवा).pdf
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम (स्थानीय सेवा) ८०/८१ 08/07/2023 - 13:54 PDF icon का.स.मू. - स्थायी कर्मचारी ( स्थानीय सेवा).pdf
मासिक प्रगति प्रतिवेदन फारम ८०/८१ 08/07/2023 - 13:53 PDF icon कर्मचाारी मासिक प्रतिवेदन फारमको ढाँचा.pdf

Pages