FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
समाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धी पुस्तक ८०/८१ Monday, August 7, 2023 - 14:19 PDF icon सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धि पुस्तक.pdf
आ.व २०७९/८० को दोस्रो त्रैमासीक देखि लागु हुने गरि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि दर्ता भएका नयाँ लाभग्राहीको विवरण । ७९-८० Wednesday, February 8, 2023 - 10:45
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको वार्षिक प्रतिवेदन २०७८-७९ २०७८/०७९ Tuesday, July 26, 2022 - 14:58 PDF icon वार्षिक प्रतिवेदन.pdf
२०७८-७९ चौँथो त्रैमासिक किस्ता विवरण २०७८/०७९ Tuesday, July 5, 2022 - 16:34 PDF icon २०७८-७९ चौँथो त्रैमासिक किस्ता विवरण.pdf
२०७८-७९ तोस्रो त्रैमासिक किस्ता विवरण २०७८/०७९ Friday, April 15, 2022 - 13:37 PDF icon २०७८-७९ तोस्रो त्रैमासिक किस्ता विवरण.pdf
२०७८-७९ दोस्रो त्रैमासिक किस्ता विवरण २०७८/०७९ Thursday, January 20, 2022 - 11:05 PDF icon २०७८-७९ दोस्रो त्रैमासिक किस्ता विवरण.pdf
२०७८-७९ प्रथम त्रैमासिक किस्ता विवरण २०७८/०७९ Wednesday, September 22, 2021 - 10:46 PDF icon २०७८-७९ प्रथम त्रैमासिक किस्ता विवरण.pdf