FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
डायलाइसिस गराइरहेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षाघातका विरामीलाई औषधी उपचार खर्च उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 08/07/2023 - 14:11 PDF icon विपन्न मृगौला डाईलाइसिस सम्बन्धि.pdf
बिपन्न नागरिक औषधी उपचार कोष निर्देशिका, २०७५ ८०/८१ 08/07/2023 - 14:10 PDF icon बिपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका-२०७५_1665981574.pdf
बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा कार्यविधि,‍ २०७९ ८०/८१ 08/07/2023 - 14:03 PDF icon बालमैत्री स्थानीय तह कार्यविधि.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ ८०/८१ 08/07/2023 - 14:01 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन,२०७५.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बजेको ऐन ८०/८१ 08/07/2023 - 14:00 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन,२०७४.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी नियमावली, २०७७ ८०/८१ 08/07/2023 - 13:59 PDF icon अपाङगता-भएका-व्यक्तिको-अधिकार-सम्बन्धी-नियमावली-२०७७.pdf
स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन ८०/८१ 08/07/2023 - 13:52 PDF icon स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०७९.pdf
स्थानी तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ ८०/८१ 08/07/2023 - 13:51 PDF icon स्थानीय तहको संस्थागत तह क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि,२०७७.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७८ ८०/८१ 08/07/2023 - 13:50 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकिय भवन निर्माण.pdf
प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७७ ७९-८० 08/07/2023 - 13:49 PDF icon प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक निर्माण.pdf

Pages