FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
उद्यम विकास सहकर्ता छनोट सम्बन्धि कार्यविधि,२०७७ ७७/७८ 12/15/2020 - 12:45 PDF icon उद्यम विकास सहजकर्ता छनोट कार्यविधि २०७७.pdf
लिखु तामाकोशी विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 10/12/2020 - 14:21 PDF icon १४. स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७.pdf
लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७७ ७७/७८ 10/12/2020 - 14:12 PDF icon १५. लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन-२०७७.pdf
वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गन न बनेको ऐन, २०७७ ७७/७८ 10/12/2020 - 14:00 PDF icon १३. स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन_ २०७७.pdf
लिखु तामाकोशी गाउँपालिका बालविवाह विरुद्ध कार्यक्रम सञ्चालन खर्च कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 10/12/2020 - 13:49 PDF icon १२. बाल विबाह विरुद्ध कार्यक्रम संचालन खर्च कार्यविधि २०७७.pdf
लिखु तामाकोशी गाउँपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 10/12/2020 - 13:43 PDF icon ११. गाउँपालिका नगरपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७७.pdf
एम्बुलेन्स सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 10/12/2020 - 13:30 PDF icon १०. एम्बुलेन्स संचालन सम्वन्धी कार्यविधी २०७७.pdf
स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ ७७/७८ 10/12/2020 - 13:23 PDF icon ९. स्थानीय उर्जा विकास सम्बन्धी निर्देशिका, २०७७.pdf, PDF icon १०. एम्बुलेन्स संचालन सम्वन्धी कार्यविधी २०७७.pdf
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 10/12/2020 - 13:14 PDF icon ८. एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन नमुना कार्यविधि, २०७७.pdf
लिखु तामाकोशी गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 10/12/2020 - 13:11 PDF icon ७. स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७७.pdf

Pages