FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

Title
Letter of Intent Issuance of letter of intent to award the contract LTRM/NCB/WORKS/01/2080/81
प्रशिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना । तामाकोशी जनजागृति माध्यमिक विद्यालय
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।
आतिथ्यता ग्रहण सम्बन्धमा । श्री पूर्व जनप्रतिनिधि ज्यूहरु, श्री सम्पूर्ण वडाध्यक्ष ज्यूहरु, श्री गाउँसभा सदस्य ज्यूहरु सबै, श्री सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारी ज्यूहरु, लिखु तामाकोशी गाउँपालिका,रामेछाप ।
खेलाडी सहभागी गराइदिने सम्बन्धमा । श्री वडा कार्यालयहरु सबै, लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, रामेछाप ।
Invitation for Bids (Supply and Fabricated Steel Parts for Kholakharka Trail Bridge- LTRM/NCB/GOODS/TB-01/080/81)
Invitation for Bids (LTRM/NCB/WORKS/01/2080/81- Dilauri-Jagamane-Banse-Sadak )
विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय
लगत कट्टा सम्बन्धमा । सबै वडा कार्यालय
प्रथम त्रैमासीक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा । श्री वडा कार्यालय सबै, लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, रामेछाप ।

Pages