FAQs Complain Problems

आतिथ्यता ग्रहण सम्बन्धमा । श्री पूर्व जनप्रतिनिधि ज्यूहरु, श्री सम्पूर्ण वडाध्यक्ष ज्यूहरु, श्री गाउँसभा सदस्य ज्यूहरु सबै, श्री सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारी ज्यूहरु, लिखु तामाकोशी गाउँपालिका,रामेछाप ।

आर्थिक वर्ष: