FAQs Complain Problems

गाउँसभामा उपस्थित हुने सम्बन्धमा ।

श्री सबै गाउँसभा सदस्य ज्यूहरु,

लिखु तामाकोशी गा.पा, रामेछाप ।

आर्थिक वर्ष: