FAQs Complain Problems

प्रधानाध्यापक नियुक्ति सम्बन्धमा ।

(श्री सम्बन्धित शिक्षक/विद्यालयहरु (सबै),

लिखु तामाकोशी गाउँपालिका, रामेछाप ।

आर्थिक वर्ष: