तपाईलाई गाउ पालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
12% (13 votes)
राम्रो
8% (8 votes)
सूघार गर्नु पर्ने
80% (85 votes)
Total votes: 106