तपाईलाई गाउ पालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
13% (15 votes)
राम्रो
7% (8 votes)
सूघार गर्नु पर्ने
81% (96 votes)
Total votes: 119