तपाईलाई गाउ पालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
15% (21 votes)
राम्रो
6% (9 votes)
सूघार गर्नु पर्ने
79% (114 votes)
Total votes: 144