तपाईलाई गाउ पालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
11% (9 votes)
राम्रो
8% (6 votes)
सूघार गर्नु पर्ने
81% (65 votes)
Total votes: 80