तपाईलाई गाउ पालिकाको वेभसाईट कस्तो लाग्यो?

अति राम्रो
13% (12 votes)
राम्रो
6% (6 votes)
सूघार गर्नु पर्ने
81% (78 votes)
Total votes: 96